Friday, May 01, 2020

Lesson 4 Stepping Stones Sampler Quilt

How are you all doing with the half square triangles?  Are you ready to work on more blocks?  With this lesson we'll be putting together our four corner blocks. 

These are the pieces for Mosaic block one. Since I used two different fabrics for my medium, I placed one in the corners of the block, and the other by the pinwheel.  Laying them out is a bit tricky, so take your time and make sure everything is placed correctly.
If you like, you can sew the center pinwheels first.  Match up those points carefully!  This is the center of block 4.

Then sew the side triangles in pairs.
And they are ready to sew into the block (these are for mosaic block four).

Now this one is ready for sewing!
You'll definitely sew the center triangles together at the start of working on Block 2, because the side units are flying geese from lesson two.
And finally, block 3.
This one uses the large square.


This is how my blocks came out with two medium fabrics.  If you are going by the pattern and using one medium fabric and your main fabric, they will look like this.


I hope you will share how your blocks are coming!  Take your time and match up those points...next month we'll be making square in a square units.

 Have fun!  I'd love to see your color choices and progress, so feel free to share - use the hashtag #steppingstonesquiltalong and #pamelaquilts on instagram so we can find them easily.  I'm resisting the temptation to start a new version, but will be sharing pictures of the four I've made so far as we go!

Thanks for quilting along with me!

Buy my pattern here:  Stepping Stones Sampler

Find the list of blog posts here:  Stepping Stones Quilt Along

1 comment:

Hoàng Quyên said...

Digital marketing tuyển dụng cụ thể những vị trí như là:

Nhân viên thiết kế,
Nhân viên SEO,
Nhân viên xây dựng kế hoạch digital marketing,
Nhân viên chạy quảng cáo,
Marketing Executive
Nhân viên Sale Marketing Online
copywriter...

Để có thể đảm nhận công việc liên quan tới hàng loạt chiến lược tiếp thị bằng digital, ứng viên được yêu cầu nắm rõ cách thức tiếp thị cơ bản, có năng lực đo lường và phân tích, liên tục tương tác với người tiêu dùng, đảm bảo sự cập nhật, biến đổi không ngừng, giữ được cái "mới".

trade marketing tại hà nội thường đòi hỏi ứng viên có năng lực sáng tạo, đổi mới, có kiến thức nền tảng về digital, cũng có sự kiên nhẫn trong con đường tiếp cận tới người dùng. Thông qua quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, bắt đầu thực hành từ những gì đơn giản và cơ bản nhất, việc ứng tuyển nhân viên digital marketing sẽ không còn quá khó khăn với bất kỳ ai.

Để giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn nữa bạn xem ngay tìm việc nhanh 24h.